Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC): Agile, DevOps ve Diğer Yaklaşımlar

Yazılım geliştirme, günümüzde teknolojik dönüşümün temel taşıdır. Projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için doğru geliştirme metodolojisinin seçilmesi büyük önem taşır. Bu makalede, yazılım geliştirme süreçlerinin temel yaklaşımlarından olan Agile ve diğer popüler metodolojileri inceleyeceğiz.

SDLC, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (Software Development Life Cycle) kısaltmasıdır. Türkçe olarak bu terimin karşılığı “Yazılım Geliştirme Süreci” veya “Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü” olabilir. Bu terim, yazılım projelerinin planlama, tasarım, geliştirme, test etme, dağıtma ve sürdürme gibi aşamalarının tümünü kapsayan yapılandırılmış bir yaklaşımı ifade eder. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Agile Metodolojisi

Agile, esnek ve sürekli geliştirme anlayışını temsil eder. Bu metodolojide, ekip üyeleri düzenli aralıklarla bir araya gelerek belirli bir zaman dilimindeki hedefleri belirlerler. Bu zaman dilimine “iterasyon” veya “sprint” denir ve genellikle 2-4 hafta sürer. Agile geliştirme süreci şu adımlardan oluşur:

 1. Planlama: Ekip, bir iterasyon boyunca tamamlanması gereken görevleri belirler. Bu görevler önceliklendirilir ve tahmini sürelerle değerlendirilir.
 2. Geliştirme: Ekip, belirlenen görevlere odaklanarak çalışmalarını sürdürür. İterasyon sonunda, bir ürün demosu yapılır.
 3. İnceleme ve Değerlendirme: Demo sonrası, ekip üyeleri ve paydaşlar, gerçekleşen ilerlemeyi değerlendirirler. Feedback alınır ve gerekirse değişiklikler yapılır.
 4. Geri Bildirim ve İterasyon: Alınan feedback doğrultusunda, bir sonraki iterasyonun planlaması yapılır. Bu süreç tekrarlanarak geliştirme devam eder.

Diğer Popüler Metodolojiler

Waterfall (Şelale) Metodolojisi

Waterfall, geleneksel ve sıralı bir yaklaşımdır. Projeler belirli aşamalardan geçer: gereksinimler belirlenir, tasarım yapılır, geliştirme gerçekleştirilir, test edilir ve sonunda dağıtılır. Bu metodoloji genellikle küçük projelerde etkilidir.

Scrum

Scrum, Agile’in bir türüdür ve ekiplerin sürekli iletişim halinde olmasını vurgular. İterasyonlar belirli sürelerle tekrarlanır. Scrum, belirli roller (Product Owner, Scrum Master, Development Team) ve toplantılar (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) içerir.

Kanban

Kanban, görsel bir panoda görev kartları kullanarak iş akışını görselleştiren bir metodolojidir. Bu kartlar, işin akışını gösterir: planlama, geliştirme, test etme, vb. Kanban, işin akışını optimize etmek için kullanılır. Agile ve scrum metodları içinde de Kanban yöntemi ile iş takibi yapılabilir. Kanban, iş akışını daha görünür ve yönetilebilir hale getirerek takımların daha etkili çalışmasına olanak tanır. Bu özellikleri sayesinde, Agile metodolojilerin bir parçası olarak çok tercih edilmektedir.

Agile ve DevOps İlişkisi

DevOps, yazılım geliştirme ve işletme süreçlerini entegre eden bir kültür ve pratiktir. Agile, geliştirme aşamasına odaklanırken, DevOps, yazılımın hızlı bir şekilde teslim edilmesini ve işletilmesini sağlar. Agile ile DevOps, sürekli entegrasyon ve teslimatı (CI/CD) vurgular.

DevOps, Agile metodolojilerle birlikte çalışarak yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini daha etkili hale getiren bir kültür ve uygulamadır. İşte DevOps’un Agile ile birleşmesinin önemli nedenleri:

 1. Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım (CI/CD):
  • DevOps, sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) prensiplerini vurgular. Bu, yazılımın sürekli olarak test edilip, otomatik olarak dağıtılmasını sağlar. Agile projelerin hızlı ve sık teslimat yapmasına yardımcı olur.
 2. Hızlı Geri Bildirim:
  • DevOps, yazılımın hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesini ve işletilmesini sağlar. Bu, geri bildirimin daha hızlı alınmasını ve hataların daha hızlı düzeltilmesini mümkün kılar.
 3. İşbirliği ve İletişim:
  • DevOps, geliştirme ve işletme ekipleri arasındaki işbirliğini artırır. Bu, Agile ekiplerin daha iyi bir şekilde iletişim kurmasını ve birlikte çalışmasını sağlar.
 4. Hızlı Hata Düzeltme:
  • DevOps, hataların hızlı bir şekilde tespit edilip düzeltilmesine olanak tanır. Bu, kullanıcı geri bildirimlerine daha hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.
 5. Otomasyon ve Verimlilik:
  • DevOps, tekrarlayan işleri otomasyon ile gerçekleştirerek verimliliği artırır. Bu, ekiplerin daha fazla zamanlarını inovasyona ve değer yaratıcı işlere odaklamalarını sağlar.
 6. İzleme ve Performans Değerlendirmesi:
  • DevOps, yazılımın performansını sürekli olarak izler ve değerlendirir. Bu, Agile ekiplerin performans sorunlarını hızla tespit edip çözmelerini sağlar.
 7. Daha İyi Güvenlik:
  • DevOps, güvenlik uygulamalarını süreçlerin bir parçası haline getirir. Bu, Agile projelerin daha güvenli yazılım geliştirmelerini teşvik eder.
 8. Kültürel Uyum:
  • DevOps, bir kültür ve çalışma şekli olarak kabul edilir. Bu kültür, hızlı değişimlere uyum sağlamayı, işbirliğini ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Sonuç olarak, DevOps ve Agile bir araya geldiğinde, yazılım geliştirme süreçleri daha hızlı, güvenilir ve verimli hale gelir. Bu, ekiplerin müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt vermesini ve rekabetçi kalmasını sağlar.

Agile neden daha çok tercih ediliyor?

Agile, yazılım geliştirme süreçlerinde tercih edilen bir metodoloji olmasının birkaç önemli nedeni bulunmaktadır:

 1. Esneklik ve Uyum Kabiliyeti: Agile, değişen gereksinimlere hızlı yanıt verebilme kabiliyeti sunar. Proje süresince ortaya çıkan yeni bilgiler veya müşteri geri bildirimleri doğrultusunda, geliştirme ekibi kolayca adapte olabilir.
 2. Müşteri Memnuniyeti: Agile, müşteri merkezli bir yaklaşım benimser. Her iterasyon sonunda çalışan bir ürün veya prototip sunulduğu için, müşteriler gerçek ilerlemeyi görebilirler. Bu, müşteri memnuniyetini artırır.
 3. Sürekli İyileştirme ve Feedback: Agile süreçler, düzenli geri bildirim döngüleriyle çalışır. Her iterasyon sonunda müşteri veya paydaşlardan gelen geri bildirimler, ürünün geliştirilmesi için değerli bilgiler sağlar.
 4. Risk Azaltma: Agile, projenin küçük, yönetilebilir parçalara bölünmesini teşvik eder. Bu, risklerin erken aşamalarda tespit edilip düzeltilmesine olanak tanır.
 5. Hızlı Teslimat: Agile, kısa iterasyonlarla çalışır ve her birinde bir işlevsel ürün parçası sunar. Bu, işlevselliğin hızla teslim edilmesini sağlar.
 6. Motivasyon ve Takım Katılımı: Agile, ekiplerin kendi işlerini planlamasına, sorumluluk almasına ve sonuçları görmesine olanak tanır. Bu, takım motivasyonunu artırır.
 7. Uyum ve İşbirliği: Agile, ekip üyeleri ve paydaşlar arasında düzenli iletişimi teşvik eder. Bu, proje paydaşları arasında daha iyi bir anlayış ve işbirliği sağlar.
 8. İteratif Geliştirme: Agile, bir ürünün birkaç küçük adımda geliştirilmesini önerir. Her adımda gelen geri bildirimlerle ürün sürekli olarak iyileştirilir.

Bu nedenlerle, özellikle hızla değişen, belirsiz veya müşteri ihtiyaçlarına duyarlı projelerde Agile tercih edilmektedir. Agile, esneklik, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme gibi temel prensiplere dayanarak yazılım geliştirme süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirir.

Agile yöntemde takımlar nasıl olur?

Agile geliştirme metodolojisi, çeşitli roller ve takım yapıları içerir. Bu yapılar, projenin özelliklerine, büyüklüğüne ve gereksinimlerine göre değişebilir. İşte Agile’da sıkça kullanılan takım yapıları ve roller:

 1. Geliştirme Takımı (Development Team):
  • Geliştirme takımı, gerçek yazılım geliştiren ekip üyelerini ifade eder. Yazılım geliştirmek, test etmek ve ürünün kod tabanını oluşturmak gibi görevleri üstlenirler.
  • Geliştirme takımı, genellikle 5 ila 9 üye arasında değişebilir ve işlevsel olarak çeşitli olmalıdır (örneğin, yazılım geliştirme, test, tasarım, vb.).
 2. Ürün Sahibi (Product Owner):
  • Ürün sahibi, müşteri veya paydaşların ihtiyaçlarını temsil eden kişidir. Proje gereksinimlerini belirler, önceliklendirir ve geliştirme takımına ileterek ürünün yönlendirmesini sağlar.
  • Ürün sahibi, sürekli olarak işlevsel gereksinimleri güncelleyebilir ve geliştirme takımının sorularını yanıtlar.
 3. Scrum Master:
  • Scrum metodolojisini kullanıyorsanız, Scrum Master rolü devreye girer. Diğer Agile yaklaşımlarda, bu rolün bazı görevleri ürün sahibi veya geliştirme takımı üyeleri tarafından da yürütülebilir.
  • Scrum Master, Agile prensiplerin ve uygulamaların takip edilmesini sağlar. Engelleri kaldırır, takımın verimliliğini artırır ve Scrum toplantılarını yönetir.
 4. Paydaşlar (Stakeholders):
  • Paydaşlar, ürün veya projenin başarısını etkileyebilecek herkesi ifade eder. Bu kişiler, ürün sahibi ile işbirliği yaparlar, gereksinimleri belirlerler ve sonuçları değerlendirirler.

Takım yapısı, projenin karmaşıklığına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Büyük projelerde, birden fazla geliştirme takımı olabilir ve bu takımların koordinasyonunu sağlamak için büyük ölçüde ürün sahibi ve Scrum Master’ın işbirliği yapması gerekebilir. Ayrıca, çok büyük projelerde birden fazla ürün sahibi ve Scrum Master da bulunabilir.

Agile, esnek bir yaklaşım olduğu için, takım yapıları ve roller projeye özgü olarak uyarlanabilir. Önemli olan, tüm takım üyelerinin işbirliği yaparak müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmesidir.

Agile yöntemde hangi yazılım araçları tercih edilir?

Agile metodolojilerle çalışan ekipler, iş akışını, görevleri, geri bildirimleri ve diğer süreçleri yönetmek için çeşitli yazılım araçları kullanırlar. İşte Agile projelerde yaygın olarak kullanılan bazı popüler yazılım araçları:

 1. Jira:
  • Jira, Atlassian tarafından geliştirilen ve Agile projelerin yönetimini sağlayan popüler bir proje yönetim aracıdır. Scrum, Kanban, ve diğer Agile metodolojileri destekler. Görev izleme, sprint planlaması, geri bildirim toplama gibi birçok özelliği bulunur.
 2. Trello:
  • Trello, bir diğer Atlassian ürünüdür. Kart tabanlı bir iş akışı sağlar ve kolayca özelleştirilebilir. Bu, ekiplerin işleri yönetmeleri, işbirliği yapmaları ve projeleri organize etmeleri için kullanılır.
 3. Asana:
  • Asana, takım üyelerinin işlerini planlamasına, takip etmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Proje ve görev yönetimi için kullanılır ve Agile metodolojilere uygundur.
 4. Monday.com:
  • Monday.com, iş süreçlerini planlama, izleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Görsel iş akışları ve panolar ile ekiplerin işlerini organize etmelerini sağlar.
 5. VersionOne:
  • VersionOne, Agile projeleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Scrum ve Kanban metodolojilerini destekler ve tüm süreci izleme ve yönetme imkanı sunar.
 6. Targetprocess:
  • Targetprocess, geniş bir yelpazede projeleri ve süreçleri yönetmek için kullanılır. Scrum, Kanban, SAFe ve diğer Agile metodolojilerini destekler.
 7. ZenHub:
  • ZenHub, GitHub üzerinde entegre bir proje yönetim aracıdır. Scrum ve Kanban tabanlı iş akışlarıyla GitHub projelerini yönetmeyi sağlar.
 8. Pivotal Tracker:
  • Pivotal Tracker, Scrum tabanlı bir proje yönetim aracıdır. Hızlı ve kolay bir şekilde işlerinizi izlemenizi ve sürdürmenizi sağlar.

Bu araçlar, ekiplerin işbirliği yapmalarını, işleri planlamalarını, görevleri takip etmelerini ve projeleri yönetmelerini sağlamak için kullanılır. Her aracın kendi avantajları ve özellikleri vardır, bu nedenle bir ekip, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçer.

DevOps da hangi yazılım araçları tercih edilir?

DevOps süreçlerini desteklemek ve otomasyonu sağlamak için bir dizi araç bulunmaktadır. İşte DevOps süreçlerinde en çok tercih edilen araçlardan bazıları:

 1. Jenkins:
  • Jenkins, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlemlerini otomatikleştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Jenkins, farklı platformlarda, dillerde ve teknolojilerde çalışabilen geniş bir eklenti ekosistemine sahiptir.
 2. Docker:
  • Docker, konteyner teknolojisi kullanarak uygulamaların hızlı ve taşınabilir bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Docker, uygulama ve bağımlılıklarını bir konteyner içinde paketler, bu da uygulamanın herhangi bir ortamda çalışmasını sağlar.
 3. Kubernetes:
  • Kubernetes, konteyner orkestrasyon platformudur. Docker gibi konteyner teknolojisini yönetir ve uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini kolaylaştırır.
 4. Ansible:
  • Ansible, otomasyon ve konfigürasyon yönetimi için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Ansible, sunucu konfigürasyonunu, uygulama dağıtımını ve diğer otomasyon görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
 5. Git:
  • Git, sürüm kontrol sistemi olarak kullanılır. Kodun sürüm geçmişini yönetir, paralel çalışma imkanı sağlar ve işbirliği yapmayı kolaylaştırır.
 6. Puppet:
  • Puppet, konfigürasyon yönetimi ve otomasyon platformudur. Sunucuların ve ağ cihazlarının konfigürasyonlarını yönetmek için kullanılır.
 7. Chef:
  • Chef, otomasyon ve konfigürasyon yönetimi için kullanılan bir araçtır. Sunucuların konfigürasyonunu tanımlayan kod parçalarıyla çalışır.
 8. Prometheus:
  • Prometheus, açık kaynaklı bir izleme ve uyarı sistemi olarak kullanılır. Sistem performansını ve uygulama metriklerini izlemek için kullanılır.
 9. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):
  • ELK Stack, logları toplama, işleme ve görselleştirme konusunda kullanılır. Elasticsearch, verileri depolar ve arar; Logstash, verileri işler; Kibana ise verileri görselleştirir.

Bu araçlar, birçok farklı DevOps sürecini destekler ve ekiplerin hızla geliştirme, dağıtım ve işletme yapmasını sağlar. Bununla birlikte, her projenin ihtiyaçları farklı olduğu için, doğru araçları seçmek önemlidir.

Özetle; Agile yöntem ile yazılım geliştirme süreçlerinde çok verimlilik yaşandı ve bu yüzden çok tercih ediliyor. DevOps ile birleştiğinde ise hız, verimlilik ve kalite konusunda işimizi çok daha iyi seviyelere çıkarmış oluyoruz. Eğer sizde yazılım süreçlerini iyileştirmek istiyorsanız bu yöntemlerin şirketinizde/projenizde oturması ve kültürün değişmesi için benimle irtibata geçebilirsiniz.